Dlaczego?

Od zarania dziejów ludzie chronili to, co było dla nich cenne. Pieniądze, dzieła sztuki, kosztowności. W dzisiejszych czasach najcenniejszy jest człowiek. Smutne doświadczenia XX wieku oraz konfliktu toczącego się za naszą wschodnią granicą, w Ukrainie, pokazały, że państwa są niewydolne
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osobom cywilnym w trakcie trwającego konfliktu. Wieloletnie zaniedbania doprowadziły do braku bezpiecznych, publicznych miejsc, w których można się ukryć przed wichurami, bombami, odłamkami i podmuchem eksplozji. Obywatele zostali pozostawieni sami sobie.
To na Tobie, jako na obywatelu naszego kraju ciąży obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa bliskim. Możesz to zrobić sam, z sąsiadami, w ramach wspólnoty mieszkaniowej. Dzięki nam możecie mieć swoje własne ukrycie lub schron. Bezpieczny azyl chroniący zarówno przed potężną wichurą jak i
odłamkami bomby. Nie czekaj, działaj. Znamy się na tym, pomożemy Ci zabezpieczyć Twoją rodzinę i Ciebie.

Aktualności

Najnowsze publikacje i wystąpienia medialne naszych ekspertów.

lisowki_fiedorek

kpt. LISOWSKI – Aleksander FIEDOREK – wnioski z wojny na Ukrainie

Wnioski z wojny na Ukrainie w zakresie ochrony biernej ludności cywilnej oraz administracji.

wojna_gruzy

WNIOSKI PŁYNĄCE Z PIERWSZEJ FAZY KONFLIKTU W UKRAINIE

DLA POLSKIEGO BUDOWNICTWA OCHRONNEGO O budowlach ochronnych zwykło się mówić w naszym kraju niewiele. Z reguły wspominasię o nich jako o relikcie czasów zimnej wojny, zwłaszcza jej okresu do lat 70 tych XX wieku.Zwykły obywatel i media przypominają sobie o nich również wtedy, gdy dochodzi do wzrostunapięcia międzynarodowego. Zbrojna agresja rosyjskich sił zbrojnych na teren…