O nas

Jesteśmy grupą fachowców z różnych branż, których pasją jest budownictwo ochronne.
Zagadnieniu temu poświęciliśmy wiele lat pracy i poszukiwania wiedzy, która jest unikalna. Dzięki niej i doświadczeniu, dostarczamy naszym Klientom najlepszych rozwiązań związanych z realizacją
schronów, ukryć i innych obiektów służących zapewnieniu bezpieczeństwa przed szeregiem czynników zewnętrznych i środków rażenia.
Projektujemy i wdrażamy rozwiązania dla Twojego bezpieczeństwa, bo jest to nasza pasja.

Aleksander FIEDOREK
Ojciec Założyciel

Pasjonat budownictwa ochronnego budownictwa ochronnego. Przez 20 lat pracował w prawnej obsłudze przedsiębiorstw, realizując projekty dla największych firm w Polsce. Ekspert w zakresie broni masowego rażenia. Specjalizuje się w wyposażeniu oraz funkcjonalności budowli ochronnych, a w szczególności ich newralgicznych elementów: systemów filtrowentylacyjnych oraz drzwi przeciwwybuchowych.

Jeden z nielicznych w Polsce popularyzatorów wiedzy o budowlach ochronnych oraz ochronie ludności cywilnej przed skutkami rażenia czynników militarnych. Autor wielu publikacji i materiałów prasowych.

Facebook
Twitter
mail: a.fiedorek@schronienia.com

Franciszek WOŁOCH
Projektant Konstrukcji

Inżynier budownictwa w specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie, absolwent Politechniki Poznańskiej. Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi jak również do kierowania bezpieczeństwem imprez masowych, w tym podwyższonego ryzyka.

Specjalizuje się w konstrukcjach nietypowych, tymczasowych, obliczeniach numerycznych oraz budownictwie ochronnym. Autor wytycznych do projektowania budowli ochronnych w zakresie konstrukcji oraz publikacji w czasopismach branżowych. Uczestniczył w projektach realizowanych w Polsce, Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz Danii.

mail: f.woloch@schronienia.com