Artykuły eskperckie

wojna_gruzy

WNIOSKI PŁYNĄCE Z PIERWSZEJ FAZY KONFLIKTU W UKRAINIE

DLA POLSKIEGO BUDOWNICTWA OCHRONNEGO O budowlach ochronnych zwykło się mówić w naszym kraju niewiele. Z reguły wspominasię o nich jako o relikcie czasów zimnej wojny, zwłaszcza jej okresu do lat 70 tych XX wieku.Zwykły obywatel i media przypominają sobie o nich również wtedy, gdy dochodzi do wzrostunapięcia międzynarodowego. Zbrojna agresja rosyjskich sił zbrojnych na teren…

Ładowanie blogach...